A közgyógyellátás egy un. természetbeni ellátás, ami szociálisan rászorult személy számára adható a gyógyszerköltségek, gyógyászati segédeszközök és térítéses ellátások (tipikus példája a fizikoterápiás kezelések bizonyos fajtái) költségeinek csökkentésére. Ehhez egy un. közgyógy(ellátási) igazolványt állítanak ki, melyet a lakóhely szerinti járási hivatalnál lehet igényelni.

Mire jogosít a közgyógy igazolvány?

A gyógyszerkeret erejéig a közgyógyellátásra is felírható gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és orvosi rehabilitáció céljából kiírt gyógyászati ellátások térítésmentes vásárlására/igénybevételére.

Kik jogosultak a közgyógyellátásra?

A jogosultság alanyi és normatív úton szerezhető meg. A normatívról nem írnék, mert ez nem egészségi állapothoz, hanem jövedelmi viszonyokhoz kötött. Erről van legtöbbeknek tudomása. Viszont alanyi jogon is szerezhető jogosultság az alábbi esetekben:

 1. az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú
 2. az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
 3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
 4. a központi szociális segélyben részesülő;
 5. a rokkantsági járadékos;
 6. az aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül, továbbá az,
 7. aki rokkantsági ellátásban részesül és az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg a 30%-os mértéket,
 8. az, aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult,
 9. az aki öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült a 2011. december 31-én fennálló I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjára  tekintettel, vagy egészségi állapota nem haladta meg a 30%-os mértéket,
 10. az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Az alanyi jogon járó közgyógy igazolványt 2 évre állítják ki.

Mennyi jelenleg az egyéni gyógyszerkeret?

Az egyéni gyógyszerkeret összege a havi rendszeres gyógyszerköltséggel egyezik meg, de legfeljebb havi 12.000 Ft lehet. Ha a rendszeres havi gyógyszerköltség az  1.000 forintot nem éri el, egyéni gyógyszerkeret nem kerül megállapításra. Ebben az esetben un. eseti gyógyszerkeretet állapítanak meg, mely évente 6.000 Ft. A gyógyszertárban a gyógyszer kiváltásakor ezt ellenőrzik, és tájékoztatást is tudnak adni a még rendelkezésre álló keretről.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Időpont foglalás

Kövesse a blogot:
error

2 thoughts on “A közgyógyellátás”

 1. A FELESÉGEM ÖREGSÉGI NYUGDIJAS DE 81SZÁZALÉKOS ROKKANT E KATEGRIÁS ÉSSUJOS MOZGÁS KORLÁTOZOTT FOGYATÉKOSÁGI TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÜL KÉRDÉSEM KAPHAT E ALANYI JOGON KÖZGYOGYOT

  1. Amennyiben 2011. december 31-én I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult, vagy a nyugdíjra való jogosultságának megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült a 2011. december 31-én fennálló I. vagy II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjára tekintettel, vagy ekkor egészségi állapota nem haladta meg a 30%-os mértéket, abban az esetben igen. (9. pont.)

Comments are closed.