Az ápolási díj a súlyosan fogyatékos, tartósan beteg hozzátartozót ápoló személy számára adható pénzbeli ellátás. Ez azért különleges ellátás, mert nem magának a beteg személynek jár, hanem a hozzátartozónak. A beteg/fogyatékos személy felnőtt és gyermek egyaránt lehet. Arra, hogy gyermekek után hogyan, mely esetben igényelhető, majd egy külön posztban fogok kitérni. (Mint ahogy az összes beteg gyermek után igénylehető ellátást össze fogom később foglalni.)

Ki jogosult ápolási díjra?

A hozzátartozó. Az azonban fontos tudnivaló, hogy az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személy miatt csak egy ápolást végző számára állapítható meg az ápolási díj.

A jogszabály meghatározza azt is, hogy ki a hozzátartozó, ezek felsorolás szerűen az alábbiak:

Hozzátartozó: a közeli hozzátartozó, az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, és a testvér házastársa;

Közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér.

 Hol és hogyan igényelhető az ápolási díj

A lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál kell a kérelmet/formanyomtatványt benyújtani.

Ki minősül súlyosan fogyatékos személynek?

A jogszabály részletesen rendelkezik erről, röviden: alapvetően látási, hallási, értelmi és mozgásszervi fogyatékosság esetén állapítható meg (a feltételrendszert most nem ismertetem részletesen). További szempont és feltétel az is, hogy aki után igényelik, az  és állandó ápolásra, gondozásra szorul.

Ki minősül tartósan beteg személynek?

Tartósan beteg az a személy, aki előreláthatólag három hónapnál hosszabb időtartamban igényel állandó ápolást, gondozást.

Az ápolási díjnak három formája van, és ennek megfelelően ez más-más összeget jelent. (Itt most csak az ápolt nagykorú személyekre térek majd ki, a beteg gyermekek esetével egy külön posztban foglalkozok majd.)

Alapösszegű ápolási díj

Az a hozzátartozó igényelheti, aki súlyosan fogyatékos (életkorra tekintet nélkül) személy gondozását, ápolását végzi. Ennek összege jelenleg: 32.600,- Ft. Viszont nagyon fontos -és ez az emelt összegű és kiemelt ápolási díjra is vonatkozik, hogy az ápolási díj havi összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult esetén a fenti összegnek és a jogosult részére folyósított más rendszeres pénzellátás havi bruttó összegének a különbözete. (Ha a különbözet az ezer forintot nem éri el, a jogosult részére ezer forint összegű ápolási díjat állapítanak meg.). Vagyis ha valaki más pénzbeli ellátást is kap, esetleg dolgozik, akkor az összes havi jövedelmének és a fenti összegnek a különbözetét kaphatja meg. Ha a havi össze “jövedelme” több, mint a fenti ápolási díj, akkor nem fog tudni ápolási díjat igényelni. Látható tehát, hogy az ápolási díj egyfajta kereset kiegészítés, inkább kompenzáció azok segítésére, akik beteg hozzátartozójuk ellátása miatt nem tudnak dolgozni.

Emelt összegű ápolási díj

Emelt összegű ápolási díj annak jár, aki a fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi. Ennek összege jelenleg 48.900,- Ft, és ugyanaz igaz rá, mint amit fentebb leírtam..

Ki minősül fokozott ápolást igénylő személynek?

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

 • étkezni, vagy
 • tisztálkodni, vagy
 • öltözködni, vagy
 • illemhelyet használni, vagy
 • lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

és esetében a fentiek  közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Kiemelt ápolási díj

Kiemelt ápolási díjra az a hozzátartozónak jogosult, aki a komplex minősítés alapján a  „E” minősítési kategóriába (akinek egészségi állapota 1-30% között van és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes) sorolt hozzátartozóját gondozza. Összege jelenleg 58.680,- Ft.

Milyen igazolásokat kell az ápolási díj megállapítása iránti kérelemhez mellékelni?

Az alap és az emelt összegű ápolási díj kérelmezése esetén a kérelemhez mellékelni kell a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és hogy állandó és tartós gondozásra szorul.

Ha a kérelmező kereső tevékenységet folytat az ápolási díj kérelmezése időpontjában, a kérelemhez mellékelni kell a munkáltatói igazolást is.

A kiemelt ápolási díj iránti kérelem benyújtásánál  csatolni kell a rehabilitációs hatóság hatályos szakhatósági állásfoglalását/határozatát/hatósági bizonyítványát az ápolt személy egészségi állapotáról, amely igazolja, hogy őt “E kategóriába” sorolták.

További tudnivalók

Az ápolási díj megállapításának, folyósításának nem feltétele, hogy az ápoló és az ápolt személy közös háztartásban, azonos lakcímen éljen. Azonban a hatóság vizsgálhatja, hogy az ápoló valóban ápolja, ellátja-e az ápolt személyt, még akár helyszíni szemlét is tarthat… és ha az ápolás nem valósul meg, az ápolási díjra jogosultságot természetesen meg is szüntethetik.

Ha az ápolt két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban részesül, akkor a hozzátartozó nem jogosult az ápolási díjra ezen időszak alatt, továbbá akkor sem, ha   kereső tevékenységet folytat és munkaideje – az otthon történő munkavégzés kivételével – a napi 4 órát meghaladja.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Időpont foglalás

Kövesse a blogot:
error

6 thoughts on “Az ápolási díj”

 1. Édesanyám májzsugorban szenved állandó felügyeletet igényel mivel fenn áll a vérzés veszélye mivel az ér bármikor elpattanhat. Jár e utána ápolási díj? Tisztelettel:

  1. Úgy gondolom nem, kivéve, ha van arról háziorvosi igazolása, hogy súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg, és hogy állandó és tartós gondozásra szorul, vagy a kormányhivatal szakértői bizottsága komplex minősítés során E kategóriába sorolta.

 2. Jónapot!
  Érdeklődni szerernék, hogy a Rehabilitációs szakhatósági vizsgálat hogyan zajlik? Mivel édesanyám abszolút nem tud kimozdulni, a házon belül is csak járókerettel tud járni. 60 éves, nagyjából 6éve járókerettel tud csak mozogni, túlsúlyos, az egyik lábán egy több mint tenyérnyi fekély van, ödémás, a teste nagy részét psoriasis borítja, és még egyebek. Orvoshoz menni évek óta nem akar. 1,5 kellett korházba vinni, mert nem tudtuk a lázát levinni -akkor is ellenkezett ahogy bírt. Akkor egy sebész és egy bőrgyógyász is ránézett a fekélyére, így zárójelentés formájában erről van papírunk, de másról nem nagyon. Lényegében az érdekelne, hogy ilyen esetben is mindenképpen indokolt a személyes megjelenés?
  Vagy ez az állapot indokolja egyáltalán a kiemelt ápolási díjat, vagy ez más kategória?

  1. Tájékoztatni fogja a hivatal a teendőkről az igénybenyújtás után. A további kérdéseire nem tudok általánosságban válaszolni, csak az orvosi leletek áttekintése után, tanácsadás keretében.

Comments are closed.