A fogyatékos személyeknek számos, utazáshoz, közlekedéshez kapcsolódó kedvezmény jár, érdemes ezekkel tisztában lenni. Ebben a bejegyzésben három ilyen kedvezményt taglalok. A súlyos mozgáskorlátozottak kedvezményeivel (például a parkolási igazolvánnyal) külön foglalkozok majd.

Gépjárműadó fizetése alóli mentesség

Ezt az adókedvezményt -vagyis a mentességet- a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany, valamint az őt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany veheti igénybe egy darab – 100 kW teljesítményt meg nem haladó- személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Fontos tudni, hogy a gépkocsi nem minősülhet taxinak vagy egyéb, személyszállító szolgáltatásra használt járműnek és csak egy gépkocsi után vehető igénybe. Súlyos mozgáskorlátozottnak a mozgásszervi fogyatékosok, a többszörösen fogyatékosok, akinek fennáll mozgásszervi fogyatékossága is, és a közlekedőképességükben súlyosan akadályozottak minősülnek. (Ez utóbbira majd később, a parkolási igazolványra való jogosultságnál visszatérünk.) A súlyos mozgáskorlátozottságot a kormányhivatal szakértői bizottságai által kiállított szakvéleménnyel, szakhatósági állásfoglalással, határozattal stb. kell igazolni, amennyiben ilyennel a kérelmező nem rendelkezik, úgy ezt vizsgálnia fogja a kérelmet elbíráló hatóság. A kérelmet egyébként a jegyzőhöz kell benyújtani, első fokon ő fogja vizsgálni és hoz határozatot.

Utazási kedvezmény

Ki jogosult az utazási kedvezményre?

  • Az a vak személy, aki vakok személyi járadékában részesül, vagy a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkezik;
  • A Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének érvényes arcképes igazolványával rendelkező hallássérült személy;
  • Az, aki vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül;
  • Aki fogyatékossági támogatásban részesül. (Ezen utolsó két esetben az igazolványt/hatósági bizonyítványt, amivel a kedvezmény igénybe ehető a járási hivatal állítja ki.)

Továbbá szintén jogosult a velük utazó személy is.

Az utazási kedvezmény mértéke

 Kedvezmények a hely-
közi közlekedésben
Kedvezmények a helyi közlekedésben
 jegy-
kedvez-
mény
 bérlet-
kedvez-
mény
bérlet-kedvezmény
Fogyatékos személyek utazási kedvezménye  (vasúti személy-szállítás, HÉV, autóbusz-, komp-
és révközlekedés) %
(helyi közúti és kötött-pályás közlekedés)

%

vak személy 90 90 100
hallássérült személy 90 90 100
a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a súlyosan fogyatékos személy 90 90 100
a magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek, valamint a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, a vak személy és hallássérült személy 1 fő kísérője 90 100

Utazási költségtérítés

Mivel ez a kedvezmény fogyatékos gyermekek után jár (a fejlesztő intézményekbe történő utazással kapcsolatban) így erről majd később írok, amikor összefoglalom a fogyatékos gyermekek után igényelhető kedvezményeket.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Időpont foglalás

 

Kövesse a blogot:
error

One thought on “Közlekedéssel kapcsolatos kedvezmények (1. rész)”

Comments are closed.