Ebben a posztban a személygépkocsival kapcsolatban igénybe vehető kedvezményekről írok, nevezetesen a személygépkocsi szerzési támogatásról, illetve a személygépkocsi átalakítási támogatásról.

Személygépkocsi szerzési támogatás

Személygépkocsi szerzési támogatást súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy igényelhet.

Ki minősül súlyos mozgáskorlátozott személynek?

A támogatás megállapítása szempontjából súlyos mozgáskorlátozott:

  • az a fogyatékossági támogatásban részesülő személy, aki mozgásszervi fogyatékosnak minősül, vagy halmozottan fogyatékosnak minősül és halmozott fogyatékosságai közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosság (bővebben a fogyatékossági támogatásról),
  • a közlekedőképességében súlyosan akadályozott személy (erről bővebb információt itt található.)
  • (A gyermekkorúaknál itt is a magasabb összegű csalási pótlékra való jogosultság az irányadó, de erről majd egy külön posztban…)

Ki minősül egyéb fogyatékossággal élő személynek?

Az a személy minősül a támogatás szempontjából egyéb fogyatékossággal élőnek, aki

  • fogyatékossági támogatásra látási, hallási, értelmi fogyatékosként jogosult, vagy azért,  mert állapota a személyiség egészét érintő fejlődés átható zavara miatt, az autonómia-tesztek alapján súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető, vagy azért, mert állapota kromoszóma-rendellenesség miatt súlyosnak vagy középsúlyosnak minősíthető,és állapota tartósan vagy véglegesen fennáll, továbbá önálló életvitelre nem képes vagy mások állandó segítségére szorul. (A fogyatékossági támogatásról bővebben itt.)
  • vakok személyi járadékában részesül.
  • fogyatékossági támogatásra halmozottan fogyatékos személyként jogosult, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság, mivel ebben az esetben természetesen mozgásszervi fogyatékosnak tekinthető.
  • a 18. életévét nem töltötte be és magasabb összegű családi pótlékra jogosult bizonyos szempontok alapján (Erről egy későbbi bejegyzésben.)

Milyen járművet lehet a személygépkocsi szerzési támogatással vásárolni?

Új vagy használt, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsit. Súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű járművet (kivéve a quadot!) és járműnek nem minősülő, gépi meghajtású kerekesszéket.

Mennyi a támogatás mértéke?

Új személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000,- forint, a többi esetben a vételár  60%-a, de legfeljebb 600.000,- forint.

Személygépkocsi átalakítási támogatás

A támogatásra a súlyosan mozgáskorlátozott személyek jogosultak. (Ennek definícióját lásd fentebb.) A támogatás a személygépkocsi automata sebességváltóval, vagy más segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához, vagy a súlyos mozgáskorlátozott személy szállítását lehetővé tevő átalakításához, vagy a biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához használható fel.

Mennyi a személygépkocsi átalakítás támogatásának mértéke?

A személygépkocsi átalakítási támogatás mértéke az átalakítás költsége, de legfeljebb 90.000,- forint és igényelhető egyidejűleg a személygépkocsi szerzési támogatással.

A fenti támogatások akár a fogyatékos, akár az őt szállító személynek megítélhetők. A támogatásnál keretszámok vannak, tehát nem biztos, hogy megítélik a feltételek fennállása esetén sem. (A hatóság egy bizonyos szempontrendszer alapján rangsorol, például előnyben részesíti azt, aki dolgozik vagy éppen egyedülállóként nevel gyermeket, stb., viszont nem függ a család jövedelmi viszonyaitól.)

A kedvezmények iránti kérelmet minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, pest megyei lakosok esetén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalánál,   budapesti lakosok esetén a Budapest Főváros Kormányhivatala III. Kerület Járási Hivatalánál.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Időpont foglalás

Kövesse a blogot:
error

One thought on “Közlekedéssel kapcsolatos kedvezmények (3. rész)”

Comments are closed.