A rokkantsági járadék egy önálló ellátási forma, nem keverendő össze a rokkantsági ellátással! (Utóbbiról bővebben itt olvashat.)

Ki jogosult a rokkantsági járadékra?

Rokkantsági járadékra jogosult az a személy, akinek a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70%-os mértékű, és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy megváltozott munkaképességű személyek ellátásában nem részesül.  Az ellátást fiatal egészségkárosodott személyek részére állapítják meg, tehát ennek folyósításához nem kell szolgálati idővel rendelkezni. (Látható, hogy ez alapvető különbség a rokkantsági/rehabilitációs ellátás és a rokkantsági járadék között. Ez utóbbit pontosan azzal a céllal “találták ki”, hogy aki azelőtt szenvedett súlyos egészségkárosodást, mielőtt dolgozni tudott volna, és megszerezte volna a szükséges szolgálati időt, az se maradjon egészségkárosodáshoz (rokkantsághoz) köthető ellátás nélkül. Kétségtelen, hogy itt sokkal jelentősebb egészségkárosodás fennállása szükséges, mint a rokkantsági ellátásnál.)

Hány éves kortól lehet a rokkantsági járadékot megállapítani?

A rokkantsági járadékot -a feltételek megléte esetén- legkorábban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

Hol kell kérelmezni a rokkantsági járadék megállapítását?

A lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal kijelölt járási hivatalánál, budapesti és Pest megyei lakosok esetén a Fővárosi Kormányhivatal VIII. kerületi Járási Hivatalánál. Ezt követően a hivatalok szakértői bizottságai állapítják meg az egészségkárosodás mértékét.

További fontos tudnivaló, hogy a járadékos részére lehet folyósítani vagy a magasabb összegű családi pótlékot, vagy a fogyatékossági támogatást, illetve a járadékos folytathat keresőtevékenységet (időbeli vagy keresetbeli megkötés nélkül).

Mennyi a rokkantsági járadék összege?

Jelenleg, azaz 2018-ban a rokkantsági járadék összege havi 36.365 forint.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Időpont foglalás

Kövesse a blogot:
error