Magasabb összegű családi pótlék

Korábban írtam már arról, milyen esetekben kaphat nagykorú személy magasabb összegű csalási pótlékot. Ebben a bejegyzésben azt ismertetem, milyen feltételekkel igényelhető magasabb összegű családi pótlék beteg gyermek után.

A tartósan beteg, illetőleg súlyosan fogyatékos gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak a betegség vagy súlyos fogyatékos állapot fennállásig, illetőleg a gyermek 18. életévének betöltéséig. Amennyiben a gyermek 18. éves kora után köznevelési intézményben tanul tovább (tehát felsőfokú iskolába, egyetemre jár), az iskoláztatási támogatást (magasabb összegű családi pótlékot) továbbra is a korábban folyósított összegnek megfelelően kell folyósítani.

A magasabb összegű családi pótlékra való jogosultság szempontjából ki minősül tartósan betegnek, illetve súlyosan fogyatékosnak?

Az a 18 évesnél fiatalabb gyermek, aki az 5/2003. (II.19.) ESZCSM rendeletben meghatározott betegsége, illetve fogyatékossága miatt állandó vagy fokozott felügyeletre, gondozásra szorul. A rendelet, hasonlóan az adókedvezményre vonatkozó rendelethez, számtalan betegséget felsorol, sőt, érdemes tudni, hogy 1500 gramm születési súly alatt 3 éves korig különös betegség nélkül is jár az emelt összegű CSP.

Ki állítja ki az igazolást a tartós betegség, illetve a súlyos fogyatékosság fennállásáról?

A tartós betegség vagy fogyatékosság fennállásáról szóló igazolást (3 példányban) a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelés vagy szakgondozó intézmény szakorvosa adja ki. Vagyis a szakorvos (a gyermek kezelőorvosa), nem a gyermek háziorvosa!  

Mit tartalmaz a szakorvosi igazolás?

  • első vizsgálat esetén annak megállapítását, hogy a gyermek a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegsége fogyatékossága fennáll-e
  • a felülvizsgálat esetén, hogy a továbbiakban is jogosult-e, vagy nem tarthat igényt a magasabb mértékű ellátásra
  • a legközelebbi felülvizsgálat időpontját (legkésőbbi időpont 5 év) illetőleg az állapot véglegességének tényét

Mi a teendője a szülőnek, ha a szakorvos igazolásával nem ért egyet?

A rendelet szerint a kiadott igazolást megalapozó szakorvosi vélemény felülvizsgálatára 15 napon belül eljárást lehet kezdeményezni a járási hivatalnál.

A hivatal a kezdeményezéstől számított 8 napon belül felkéri az igazolást kiállító szakorvos szakmai felügyeletét ellátó szakfelügyelő főorvost a szakvélemény felülvizsgálatára.

A feladat elvégzésével megbízott szakfelügyelő főorvos a felülvizsgálati eljárása során új igazolást állít ki.

Milyen egyéb ellátásra jogosult az a gyermek, aki után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak?

Ha a gyermek után magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a gyermek jogosult utazási kedvezményre, közgyógyellátásra, étkezési térítési díjkedvezményre, valamint ingyenes tankönyvre.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Tanácsadás

Kövesse a blogot:
error

One thought on “Tartósan beteg gyermek utáni ellátások (1. rész)”

Comments are closed.