Ápolási díj

Az ápolási díjról korábban már írtam,  most arra térek ki, milyen feltételekkel kapható ápolásra szoruló gyermek után. Az elv itt is hasonló, ezt az ellátást a hozzátartozó (leggyakrabban természetesen a szülő) igényelheti. A gyermekek esetében az alap jogszabály, csakúgy, mint az emelt összegű családi pótléknál, az 5/2003. ESzCsM rendelet.

Gyermekek esetén is 3 féle ápolási díj igényelhető – és ezek egyben növekvő pénzbeli támogatást is jelentenek.

Alapösszegű ápolási díj

Alap összegű ápolási díjra az a hozzátartozó (szülő) jogosult, aki súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek gondozását, ápolását végzi.

Emelt összegű ápolási díj

Annak a hozzátartozónak adható, aki a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását, ápolását végzi.

Ki minősül fokozott ápolást igénylő személynek?

Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

  • étkezni, vagy
  • tisztálkodni, vagy
  • öltözködni, vagy
  • illemhelyet használni, vagy
  • lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni,

és esetében a fentiek  közül legalább három feltétel egyidejűleg fennáll.

Kiemelt ápolási díj

A kiemelt ápolási díjra az a hozzátartozó (szülő) jogosult aki olyan gyermek gondozását, ápolását végzi, aki után a magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak.

Látható tehát, hogy a szabályozás az alap és az emelt összegű ápolási díj esetén teljesen hasonló, mint a felnőttek esetén, egyedül a kiemelt ápolási díj esetén van külön szabály a gyermekekre vonatkozóan. Amely egyben visszautal az emelt összegű családi pótlék folyósítása esetén alkalmazandó jogszabályra. Egyébként az igénylés esetén is ugyanazt a szakorvosi igazolást kell benyújtani, fontos viszont, hogy a kiemelt ápolási díj esetén kiemelt ápolási szükségletnek is fenn kell állnia (ezt szintén a szakorvos igazolja).

Mely esetben áll fenn a gyermek kiemelt ápolási szükséglete?

Kiemelt ápolási szükséglete áll fenn annak a gyermeknek, aki tartós betegségéből, fogyatékosságából eredően

–    másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az illemhelyet használni és lakáson belül – segédeszköz igénybevételével sem – közlekedni, továbbá

–    másvalaki személyes segítsége nélkül nem képes az étkezéssel, a tisztálkodással vagy az öltözködéssel kapcsolatos tevékenységcsoportok közül legalább kettőt ellátni.

Mikor nem jogosult ápolási díjra a szülő?

Abban az esetben, ha az ápolt gyermek két hónapot meghaladóan fekvőbeteg-gyógyintézeti, valamint nappali ellátást nyújtó vagy bentlakásos szociális intézményi ellátásban, óvodai elhelyezésben vagy gyermekvédelmi szakellátást nyújtó bentlakásos intézményi elhelyezésben részesül, illetve köznevelési intézmény tanulója vagy felsőoktatási intézmény nappali képzésben részt vevő hallgatója, kivéve, ha

  • a köznevelési intézményben eltöltött idő a nemzeti köznevelésről szóló törvényben a köznevelési intézményben való kötelező tartózkodásra meghatározott időtartamot nem haladja meg,
  • az óvoda vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevételének, illetve a felsőoktatási intézmény látogatási kötelezettségének időtartama átlagosan a napi 5 órát nem haladja meg,
  • a köznevelési, illetve a felsőoktatási intézmény látogatása, vagy a nappali ellátást nyújtó szociális intézmény igénybevétele csak az ápolást végző személy rendszeres közreműködésével valósítható meg.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Tanácsadás

 

Kövesse a blogot:
error

2 thoughts on “Tartósan beteg gyermek utáni ellátások (2. rész)”

  1. Szeretnék érdeklődni a 11 éves kislányom tejallergiás évek óta már az óvodában is külön tejallergiásoknak való ételt kapta .Mái napig a aeriust szedi és pepti plus 2 tápszert használok neki főzéshez stb jár neki az emelt családipótlék közgyógyellátás és a utazási kedvezmény.az iskolába 50% étkezési díj kedvezmény jár!jár e még a kislánynak pénzbeni juttatás vagy kedvezmény amit még nem igényeltem ?köszönöm

Comments are closed.