Személygépkocsi szerzési és átalakítási támogatás

Mindkét támogatási forma (melyekről korábban itt írtam) igényelhető beteg (súlyosan mozgáskorlátozott) gyermek után is abban az esetben, ha a gyermeket a szülők személygépkocsival szállítják, vagyis a család rendelkezik gépkocsival. Illetve a szgk szerzési támogatás egyéb fogyatékossággal élő gyermek esetén is adható.

Súlyosan mozgáskorlátozottnak tekinthető az a gyermek (18. életévét be nem töltött személy), aki a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. ESzCsM rendelet 1. számú mellékletében meghatározott, az „L” betűjel szerinti mozgásszervi fogyatékosságban szenved, vagy a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik mozgásszervi fogyatékosságot okoz.

Egyéb fogyatékossággal élőnek az a gyermek minősül, aki a magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel alapján, vagy az „N” betűjel „1” számjel alapján jogosult, továbbá, aki az Mr. 1. mellékletében meghatározott, a „P” betűjel szerinti többszörös és összetett betegségben szenved, és a többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. mellékletében meghatározottak szerint a „K” vagy az „M” betűjel szerinti, vagy az „N” betűjel „1” számjel szerinti betegség, illetve fogyatékosság.

Ki tekinthető szállítást végző személynek?

Szállítást végző személy (szülő) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő gyermek személygépkocsival történő szállítását írásbeli nyilatkozatban vállalja, gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt.

Akadálymentesítési támogatás

És végül, de nem utolsó sorban a mozgáskorlátozott gyermek után is igénylehető akadálymentesítési támogatás a korábbi cikkben már leírt feltételek mellett azzal, hogy amennyiben a szülő gyermek súlyos mozgáskorlátozottságára tekintettel igényli, akkor ezt igazolni a magasabb összegű családi pótlékra jogosító, mozgásszervi fogyatékosságot alátámasztó, szakorvosi igazolással lehet.

Kérjen személyre szóló tanácsadást:

Tanácsadás

Kövesse a blogot:
error